Samenwerking Praktijk Pluspunt en Dokter Luc Merckx


Beste patiƫnten,


Gezien de toenemende werkdruk hebben we besloten om vanaf 14/11/2022 onze krachten te bundelen om u op die manier een zo optimaal mogelijke zorg te bieden.

Voortaan zullen we gebruik maken van een gezamenlijk secretariaat en agendasysteem. 

Wel blijft elke dokter werken in de eigen praktijk en behoudt ieder zijn eigen telefoonnummer.

De samenwerkende huisartsen hebben inzage in uw medisch dossier, met inachtname van het beroepsgeheim.

Indien u uitsluitend inzage door uw eigen arts wenst, dient u dit te melden.