Voor afspraken en huisbezoeken bellen tussen 8-12u, een medewerkster kan u dan verder helpen, ze kan ook uw vragen noteren zodat we u via mail of telefoon een antwoord kunnen geven.


-Dit om de wachttijden te verkorten en alles vlotter te laten verlopen.
-Maak één afspraak per persoon, voor meerdere personen maakt u meerdere afspraken 
-Kom op tijd, zo zorgt u dat anderen niet onnodig dienen te wachten
-Verwittig tijdig indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen zodat anderen geholpen kunnen worden!! Bij herhaaldelijk afspraak niet nakomen zonder te verwittigen zal een consultatie aangerekend worden!
-Uw huisarts staat ook in voor spoedgevallen, daardoor kan het gebeuren dat u even moet wachten ondanks uw afspraak

Huisbezoeken zijn een wezenlijk deel van de huisartsgeneeskunde. Anderzijds vergen ze een belangrijke tijdsinvestering van uw arts en zijn de onderzoeks-en behandelingsmogelijkhede heel wat beperkter dan in de eigen spreekkamer.

-Probeer zoveel mogelijk op raadpleging in de praktijk te komen
-Vraag enkel een huisbezoek indien u zich niet naar de praktijk kan begeven
-Gelieve een huisbezoek aan te vragen vóór 10 u
-Voor dringende problemen kan u uiteraard steeds bellen, vermeld dan ook duidelijk dat het over spoedeisende hulp gaat
-Een huisbezoek wordt telefonisch aangevraagd(niet mogelijk via de website)
-Voor avondbezoek(18-21u) en nachtbezoek(21-8u) gelden hogere tarieven


Voorschriften en attesten


-Een voorschrift mag wettelijk enkel afgeleverd worden als de persoon fysiek aanwezig is in de praktijk. Er mogen dus geen telefonisch aangevraagde voorschriften en attesten afgeleverd worden
-Uw huisarts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is, maak daarom tijdig een afspraak
-Uw huisarts mag enkel attesten afleveren die volledig stroken met de waarheid. Maak het uw dokter niet nodeloos moeilijk en vraag enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten worden geweigerd. U hoeft er dus ook niet om te vragen.
-Het invullen van medische attesten vraagt een medisch onderzoek. Daarom is het nuttig ook hiervoor een afspraak te maken